NEWSLETTER

x

Абонирайте се за нашия нюзлетър!

Начало > Информация за Арената

Информация за Арената

НАШАТА МИСИЯ

Публично-частният проект Арена Монбат има за цел да подпомогне икономическото, културно и социално развитие на града и региона чрез създаване на професионални условия за провеждането на спортни и развлекателни мероприятия. Ние се стремим кък привличането на посетители от Русе и региона, Гюргево и Букурещ, съседни страни по поречието на река Дунав. Това ще стимулира местната икономика, като формира нови услуги и продукти, ще открие нови работни места, ще увеличи преките и косвени приходи в местния бюджет, като цяло ще придаде добавена стойност на града.

КАПАЦИТЕТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Можем да твърдим, че Арена Монбат ще бъде най-модерното и функционално ориентирано съоръжение в България за провеждането на международни, национални и регионални спортни и развлекателни събития. Функционалността на Арената ще даде възможност за поддържане на динамичен и добре оптимизиран календар от разнообразни събития.

Основни характеристики:

 • 5 100 комфортни седящи места, от които 100 премиум седалки.

    * седалките са произведени от немската компания STECHERT GRUPPE.

    * телескопичните трибуни от GLOBAL INDUSTRIES - FRANCE.

 • 1 200 седящи места на терен при концертни прояви.

 • 3 000 правостоящи на терен при концертни прояви.

 • Места за журналисти - според вида на събитието.

 • 6 луксозни ВИП ложи с прилежащ ред от по 12 луксозни места, всяка една.

 • 1 президентска ложа с прилежащи 43 луксозни места и 3 сепарирани помещения.

 • 1 Основна зала със разглобяема дървена настилка Level 1 - FIBA approved (волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон).

 • 2 тренировъчни зали със сертифицирана настилка от FIVB, IHF, FIBA.

 • 1 100 парко места - подземен паркинг.

 • Ресторант за посетители и гости.

 • Ресторант за спортисти.

 • Пресцентър.

 • Конферентна зала.

 • Офиси и допълнитени помещения.

 • Съблекални и гримьорни.

 • Динамични точки за продажба на храни и напитки в залата и извън нея.

 • Коментаторски кабини.

 • Система за контрол на достъпа.

 • 2 LED табла за спортни резултати в основната зала - FIBA Level 1.

 • 1 LED подвижно табло за за тренировъчните зали - FIBA Level 3.

 • Контролна стая за наблюдение на сигурността.

 • Коментаторски кабини.

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРАТЕГИЯ

СИГУРНОСТ

Сигурността и здравето на посетителите и ползвателите са в основата на управленската ни политика. По подобие на добрите световни образци в Арена Монбат сме предвидили още в процеса на изграждане актуални модели, които да обезпечат този важен аспект от експлоатацията на залата. Като съоражение от критичната инфраструктура сме предвидили изготвянвто на стратегия за сигурност, активно взаимодействие с органите за сигурност и превенция, местните власти.

КОМФОРТ

Комфорта на на всяко едно ниво на посетителите и ползвателите е съвкупност от действия, услуги, добри практики, които имат за цел да гарантират доброто настроение и положителни спомени от преживяното. Комфорта е гаранция за дългосрочно и успешно развитие на залата и това, че нейните посетители ще пожелаят отново да ни посетят, което е наша важна цел. За разлика от съществуващите зали в България тук сме помислили за приятно прекарване на гостите ни преди, по време и след мероприятията. Залата има още един важен актив! Тя е амфитеатрална, което дава възможност публиката да бъде близо до действието и емоциите.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Залата отговаря на всички актуални международни изисквания за провеждане на спортни развлекателни мероприятия в този капацитет. Това е най-функционалната зала в България, тъй като още в процеса на нейното довършване бяха взети предвид всички актуални и изисквания в този сегмент - спорт и развлекателен бизнес. Благодарение на това ние можем да имаме гъвкав и добре балансиран календар.

БИЗНЕС И СОЦИАЛНА МИСИЯ

Арена Монбат е първата зала в България, която се управлява от опитен и професионален мениджърски екип. Залата има бизнес план за 12 години, който е събразен с инвеститорите и пазарните условия. Залата ще предлага много и разнообразни услуги на своите гости и ползватели, като целта ни е да се създаде широко портфолио от основни и допълнителни услуги. Паралелно с развитието на бизнеса ни, ние ще провеждаме и активна политика, която да подпомага развитето на спорта и културата в РУСЕ и региона, като крайната ни цел е да установим нови и добри практики, които да покажат че тази зала се управлява по нов и различен начин и носи ползи на хората и инвеститорите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА АУДИТОРИЯ

Това е най-важният аспект и крайната цел на цялата ни маркетингова политика и управление. Без солидна и доволна аудитория, нито един бизнес план не би бил успешен. Ние предвиждаме дългосрочна  и активна програма за изграждане на устойчива адитория базирана на взаимно доверие.  

ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

През 2007 между Община Русе и частен инвеститор е подписан Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект. Частният инвеститор в лицето на братя Бобокови е свързан с акционерите на едни от най- значимите индустриални компании в България „Приста ойл холдинг” ЕАД и „Монбат” АД, чиито произход е от град Русе. Предмет на договора е изграждане на универсална спортно-зрелищна зала с капацитет над 5 000 седящи места и обществен комплекс, състоящ се от търговски, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване. Договорът е подписан в отговор на силния обществен интерес за довършване на залата чието строителство е започнато преди повече от 25 години.

За реализацията на проекта инвеститорите са регистрирали акционерно дружество “Проект Русе” АД. Общата стойност на направените инвестиции за изграждането на обществения комплекс са BGN 55 856 861 в т.ч. апортна вноска от Община Русе на стойност BGN 18 884 000 и парична вноска от частния инвеститор от BGN 36 972 861. Акционерите са приели, че след завършването на строителството спортната зала ще бъде обособена в отделно дружество, чиито капитал ще бъде разпределен в съотношение 49% за Община Русе и 51% за частния инвеститор.

Издръжката и функционирането на залата e поверена изцяло на частния инвеститор.

За довършителните процеси и подготовката за експлоатация на Арена Монбат са предоставени средства от Хипо Ное Банк (Австрия) и Уникредит Булбанк (България).